معرفی رویداد

 
 

محورهای دریافت طرح

تجهیزات و ملزومات پیشگیری و مراقبت

تجهیزات و ملزومات تشخیص

   

تجهیزات و ملزومات درمان و حمایت از حیات

مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولید


رویداد در یک نگاه

شورای سیاست‌گذاری

دکتر حسین وطن‌پور

مدیرکل توسعه فناوری وزارت بهداشت و رئیس شورای سیاست‌گذاری


دکتر حسین رستگار

مدیر فناوری‌های نوین سازمان غذا و دارو


مهندس سیدحسین صفوی

مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو


دکتر جلیل کوهپایه‌زاده

رییس دانشگاه علوم پزشکی ایران


آقای دکتر سیدعباس متولیان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر امید پورنیک

مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر ابوالفضل باقری فرد

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران


دکتر حمیدرضا مقیمی

مدیر امور فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


دکتر مالک نادری

مدیر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه صنعتی امیرکبیر


مهندس محمد نادری

مدیرعامل ایده‌بازار امیرکبیر


مهندس احمد مسلمی

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی متخصصين تجهيزات پزشکی


کمیته هماهنگی

دکتر ابوالفضل باقری فرد

دبیر علمی رویداد


مهندس احمد مسلمی

دبیر اجرایی رویداد


دکتر عبدالناصر آزادبخت

عضو کمیته هماهنگی


مهندس محمدجواد علیزاده

معاون اجرایی


تیم اجرایی


آمار طرح‌های دریافتی

تجهیزات و ملزومات پیشگیری و مراقبت

تجهیزات و ملزومات تشخیص

تجهیزات و ملزومات درمان و حمایت از حیات

مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولید


حامیان

مدیراینفو